TECHMAR s.r.o.

Rating a informácie o TECHMAR s.r.o.

Náš vyhodnocovací algoritmus pridelil pre TECHMAR s.r.o. 9791 bodov a spoločnosť alebo podnikateľ sa umiestnili na 592321. pozícii z 866827 spoločností. Najlepšie mohla skončiť na 1. pozícii. 31.6680% spoločností je horších ako TECHMAR s.r.o..

Kód na vašu webstránku:

<a title="Rating spoločnosti TECHMAR s.r.o." href="http://techmar.sk-rating.com/">
   <img src="http://techmar.sk-rating.com/techmar.png" width="150" height="25" alt="Rating TECHMAR s.r.o." />
</a>

Zobrazenie kódu: Rating TECHMAR s.r.o.

Odkazy

Prehľad účtovných výkazov spoločnosti je dostopný zadarmo v projekte SK-FIN.

Diskusia